Amatőr

Újra ,,Erzsébet program'' ökölvívó tábor

Újra ,,Erzsébet program'' ökölvívó tábor
Ismét '',,Erzsébet program'' ökölvívó tábor. Felhívjuk valamennyi Sportegyesület, ökölvívó szakosztály figyelmét,hogy ebben az évben is az "Erzsébet program" ökölvívó táborban való részvételre mód van pályázni. Bővebb ismertetést az alábbiakban olvashatják.
Pályázók köre:
Sportegyesületek.

Kedvezményezettek köre:


Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2013. augusztus 31-ig 18. életévét be nem töltött gyermek.

A tábor helyszíne és ideje:
Balatonberény, 2013. július 1-6. (6 nap, 5 éjszaka)

Résztvevők maximális létszáma: 250 gyermek

Általános pályázati feltételek:


- Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;
- A pályázat elnyerésének lehetősége a pályázati keretösszeg, valamint a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2013. április 8. napjáig áll fenn;
- A pályázó intézmények 5 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
- Jelen pályázat keretében egy adatlapon öt gyermekre nyújtható be pályázat;
- A pályázó kizárólag szakági sportegyesületi tag lehet;
- A kötelező mellékleteket kizárólag a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) által megadott, a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, jpg-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
- Ugyanazon kedvezményezett (gyermek) csak egy tematikus pályázat keretében juthat az Alapítvány által biztosított támogatáshoz;
- Minden pályázó 5 fős gyermekcsoport mellé egy kísérő edző részvételét kell biztosítani. A pályázaton való részvétellel a kísérő edző vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el a gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan együttműködik a tábor vezetésével;
- A pályázó gyermekcsoportot kísérő edző - eltérő időpontban - több csoporttal is pályázhat;
- A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2013. április 8. 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
- A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
- A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
- Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
- Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
- A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el. A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén a pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok elbírálására 2013. április 15. napjáig kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2013. április 15. napjáig;
- A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a tábor helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
- A pályázati támogatásban részesülő gyermekek TAJ-kártyájukat, valamint az egészségi állapotukról szóló, szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot - amely a táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi - magukkal kell vinniük a táborozásra.

Támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, azaz 5 éjszaka (hétfő délelőtti érkezéssel és szombati, reggeli utáni távozással). Az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást állami tulajdonban lévő Erzsébet Táborokban lehet igénybe venni.
A tábor önrésze gyermekenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a kedvezményezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét.
Az ennél magasabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező - vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó - kedvezményezett esetén a tábor önrésze gyermekenként 10 000 Ft, azaz tízezer forint.
Az Erzsébet Tábor a kísérőnek a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt, valamint a táboroztatást követően 10 000 Ft, azaz tízezer forint értékben Erzsébet-utalványt biztosít. A tábor önrésze kísérőnként 2000 Ft, azaz kettőezer forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követően legkésőbb 2013. május 10. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító számot feltüntetve kell átutalni az Alapítvány alábbi bankszámlaszámára:
OTP Bank 11794008-20541073
Amennyiben a pályázati támogatásra jogosult a táborozási szolgáltatást nem veszi igénybe, az önrész visszafizetésre nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának kötelező melléklete:
A pályázó egyesület vezetőjének büntetőjogi felelőssége tudatában kell az alábbiakról nyilatkoznia:
- a részt vevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyának fennállásáról;
- nyilatkozat a kedvezményezett családjában az egy főre jutó jövedelem mértékéről, vagy arról, hogy kedvezményezett jövedelemnyilatkozatot nem kíván tenni.

A szervezők a tábor időpontját és helyszínét illetően a változtatás jogát fenntartják.
Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése érdekében a táborhelyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet reklámcélokra felhasználhat.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Intézményvezetői nyilatkozat
Nyilatkozat a gyermek egészségi állapotáról
Nyilatkozat az egy főre eső jövedelemről
Magyar Ökölvívó Szakszövetség


Forrás: Boxing.hu

Partnereink

Partnereink